toplogo
 
    djklogo
mejlgade 32-34 / DK-8000 Århus C / tlf 86136919 / djk@djk.nu
spacerom djk
space
spacerstudiet
space
spaceroptagelse
space
spacerstudieservice
space
spacerde studerendes aktiviteter
space
spaceroffentlige aktiviteter / publikationer
space
spacerkontaktinfo
 
spacerstyrelse
space
spacermedarbejdere
space
spacerstuderende
space
spacersamarbejdspartnere / links
space
spacervedtægter
space
spacerhistorik / årsrapport
space
 
   
Historik
Det Jyske Kunstakademi har eksisteret siden 1959, og med  Kulturministeriets evalueringsrapports anbefalinger vedrørende de billedkunstneriske uddannelser i Danmark  (1999) blev det klart, at Det Jyske Kunstakademi bør tegne  en selvstændig profil i det danske kunstuddannelsesmiljø. 

Inden da havde Det Jyske Kunstakademis egne ønsker og  bestræbelser på at markere institutionen selvstændigt og  kvalitativt allerede sat denne opgave øverst på dagsordenen.  

Det Jyske Kunstakademis ledelse og medarbejdere arbejdede derfor gennem en årrække på ikke blot at idéudvikle den fagligt indholdsmæssige side af uddannelsen, men  akademiet tog også fat på de strukturelle forhold, der  kunne fremme stedets indholdsmæssige målsætninger.

Disse tanker og idéer blev i perioden fra 2000 til 2004 gennemført, evalueret og implementeret således, at akademiet i dag fremstår som et selvstændigt bud på, hvordan  en nutidig kunstuddannelse kan tænkes, organiseres og  struktureres.

Struktur og profil
I sine bestræbelser på at tilpasse uddannelsen til de krav  og vilkår, som samtidskunsten stiller kunstuddannelsen  overfor, har Det Jyske Kunstakademi valgt at nedlægge  den tidligere medieopdelte afdelingsstruktur (eks. maleri,  skulptur, grafik), som kendetegner det klassiske kunstakademi.

Det Jyske Kunstakademi tilbyder i dag al undervisning til samtlige studerende, på tværs af medierne, i form  af blandt andet tematisk anlagte workshopforløb, studiekredse i aktuelle emner, foredrag, tekniske kurser og forskellige former for vejledning.

For at styrke metode og refleksion har Det Jyske Kunstakademi valgt at sætte fokus på den kunstneriske proces. Denne finder sted, ikke kun i forholdet mellem kunstner  og værk, men i hele det foranderlige og komplekse spil,  som opstår i den konstante vekselvirkning mellem kunstens individuelle egenskaber og de foreliggende kulturelle potentialer.

For at opmuntre, perspektivere og nuancere disse processer har akademiet en bevidst holdning til vigtigheden af samarbejder og til at knytte samarbejdspartnere tæt til sig samt til gennem netværk at inddrage andre  vidensområder i den faglige diskussion og kunstneriske  praksis.

top
 
forside tilbage
gammel djk

Årsrapport

Årsrapport 2017 download > PDF

Vigtige datoer


1964 Det Jyske Kunstakademi grundlægges som selvejende institution.

1965 Mejlgade 32-34 købes.

1965 Billedhuggeren Erik Thommesen vælges til leder af akademiet.

1969 Det Jyske Kunstakademi kommer på finansloven.

1969 De studerende sikres SU.

1979 Tilskudsordningen hvor Kulturministeriet står for 50%, Århus Amt for 25% og Århus Kommune for 25% indføres.

1996 Rektor Jytte Høy ansættes.

1997 Evalueringen af billedkunst uddannelserne i Danmark påbegyndes.

1997 Vedtægtsændringer for DJK vedtages med henblik på indsættelse af en ekstern bestyrelse.

1997 Ny bestyrelse nedsættes med Prof. Morten Kyndrup som formand.

1998 Evalueringsrapporten offentliggøres.

1999 Det Jyske Kunstakademis ny profil offentliggøres.

1999 DJK indfører ny struktur på uddannelsen med bla. en nedlæggelse af afdelingsstrukturen.

1999 Udviklingsfonden tildeler DJK 600.000 kr til projektet “Virkelighed-Virtualitet-Vision”.

2000 Åbning af MediaLab.
                 
2001 DJK indgår en 4-årig kontrakt med Århus kommune.

2002 Splab (SpecialLaboratoriet for Kunst og Offentlighed) åbnes.

2003 DJK indgår kontrakt med Århus kommune for 2004-2007.

2004 Ny 3+2 studiestruktur indføres samt et basissemester og 3. års vurdering

2004 DJK indgår samarbejdsaftale med Århus Kunstbygning (Kunsthal Aarhus) om visning af Afgangsudstillingen

2006 Arktitekt Peter Krarup Kjær tiltræder som formand for DJK's bestyrelse

2006
/07 Gæsteprofessorat: Digteren Ursula Andkjær Olsen

2006 /07 Artist-in-residence: Julie Ault, billedkunstner (USA)

2007 DJK tildeles Erasmus University Charter

2007 Billedhugger Jytte Høy fratræder som rektor for DJK

2007 Billedkunstner Jesper Rasmussen tiltræder som rektor for DJK

2008 Lektor ph.d. Lene Tortzen Bager tiltræder som formand for DJK's bestyrelse

2009 DJK optages i KUNO (co-operation, exchange and professional debate within higher art education in the Nordic-Baltic region)

2009 Artist-in-residence: Stephan Pascher, billedkunstner (USA)

2010 DJK indgår kontrakt med Århus kommune for 2009-2012.

2012 Artist-in-residence: Loud Objects, lydkunstnere (USA)

2014 DJK holder 50 års jubilæum med 3 dages jubilæumssymposium og udgivelse af jubilæumsbogen

2015 Direktør Jørn Tækker, Tækker Group, tiltræder som formand for DJK's bestyrelse

2015 Billedkunstner Jesper Rasmusseen fratræder som rektor for DJK

2016 Kunsthistoriker og kurator Judith Schwarzbart tiltræder som rektor for DJK

top