toplogo
 
    djklogo
mejlgade 32-34 / DK-8000 Århus C / tlf 86136919 / djk@djk.nu
spacerom djk
space
spacerstudiet
space
spaceroptagelse
space
spacerstudieservice
space
spacerde studerendes aktiviteter
space
spaceroffentlige aktiviteter / publikationer
space
spacerkontaktinfo
 
spacerstudieplan
space
spacerSU / bibliotek / udstyr
space
spacerstudieordning, -håndbøger & SpLab-manunal
space
spacerstudierådgivning
space
spacerudveksling / selvstudium
space
spacerrefusion af penge
space
 
   
 
Studievejledning 
Studievejledning gives i form af samtaler med den enkelte studerende efter behov, evt. ved starten af semestrene. Fokus skal være på tilrettelæggelsen af den enkelte studerendes studieforløb og vurdering af, hvilke uddannelsestilbud (i følge semesterplanen), vedkommende har behov for.
Studerende der ønsker udveksling på 4. år samtaler i god tid inden med studievejlederen om, hvad der i den forbindelse vil være fagligt relevant, og studievejlederen skal godkende udvekslingsprogrammet.
Der gennemføres én årlig studievejledersamtale (dec - jan), hvortil studievejlederen udarbejder en kort rapport om status på studiet for den enkelte studerende.

Studievejledere 2014/16: download > PDF


Individuel vejledning
Individuel vejledning er forum for den studerendes udvikling og diskussion af sin individuelle kunstneriske praksis og arbejdet med egne kunstneriske værker/projekter. Individuel vejledning tilbydes løbende, både af akademiets faste lektorer og af eksterne lærerkræfter. Tilmelding til Individuel vejledning sker via opslåede lister på opslagstavlen eller via individuelle aftaler.
Det er studievejlederens ansvar at holde øje med, at den studerende modtager minimum 1 individuel vejledning hvert semester.


Studenterrådgivningen i Århus
Studenterrådgivningen tilbyder social, psykologisk og psykiatrisk rådgivning og behandling til studerende i forbindelse med deres uddannelsesmæssige situation. Tilbuddet er gratis, og du kan få hjælp i form af individuel samtale eller gruppeforløb. Ring til os på 70 26 75 00 og hør om dine muligheder for hjælp.

link > Studenterrådgivningen

anbefaler endvidere følgende links:

link > Psykisk Sårbars side om rådgivning

top
 
forside (studieservice) tilbage