toplogo
 
    djklogo
mejlgade 32-34 / DK-8000 Århus C / tlf 86136919 / djk@djk.nu
spacerOm djk
space
spacerStudiet
space
spacerOptagelse
space
spacerStudieservice
space
spacerDe studerendes aktiviteter
space
spacerOffentlige aktiviteter / Publikationer
space
spacerKontaktinfo
 
spacer
space
spacerProjekter
space
spacerKonkurrencer / Udstillingsmuligheder
space
spacerFonde / Legater
space
spacerAnsvarsområder / Interessegrupper
space
spacerNuværende / Tidligere studerende
space
spacerSpLab
   

FONDE OG LEGATER

Generelt støtter fondene ikke projekter og rejser, der er afsluttede, før behandling af ansøgningerne finder sted. 
Såvidt muligt er fondenes hjemmesider angivet. Det er vigtigt at chekke en evt. hjemmeside for at målrette ansøgningen, før du søger fonden.


link > Legatbogen
Legatbogen er et register over alle fonde og legater i Danmark.

link > Augustinus Fonden
Fonden yder støtte til sociale og kulturelle formål samt til studierejser for enkelt-personer.
Ansøgningsfrist: Løbende.
Adresse:
Amaliegade 47
1256 København K
Telefon: 3314 5293


link > Beckett-Fonden
Støtter bl.a. musik, teater, bildende kunst m.v. Støtte til disse formål kan ydes både til konkrete arrangementer, herunder udstillinger, samt til studierejser, undervisning, forskning, bogudgivelser etc. Støtte ydes almindeligvis ikke til videregående uddannelse eller studier før ansøgeren har gennemført grunduddannelse (kandidateks.) eller til kunstnere, før disse har markeret sig offentligt indenfor deres område (udstillingsvirksomhed, debutkoncert etc.).
Du skal oprettes som ansøger (website) inden du kan søge.
Ansøgninger behandles 4 gange årligt. Ansøgninger kan indsendes løbende.
Sekretariat:
Hammerensgade 1, 2. sal
1267 København K


link > Bermann & Rosenbergs Rejselegat
Rejselegatet støtter dygtiggørelse af danskere på rejser til udlandet, specifikt inden for forskning, sprog, kunst og kultur, eller ved almen dannelse. Der ydes støtte til studierejser, studieophold og udvekslingsophold i udlandet, hvor formålet med rejsen er uddannelse eller anden form for dygtiggørelse, inden for de nævnte områder


Birgit og Jørgen Warmings Fond til almennyttige formål (ingen website)
Støtte til almennyttige formål, herunder kunst og musik, også gennem
opmuntring til unge danske talenter. Ingen ansøgningsskema.
Adresse:
Nørregade 21
1165 København K
Tel: 33 34 52 28


Carl Julius Petersens Hjælpefond (ingen website)
Støtte til institutioner, der fremmer kunst, musik og sang. Støtter studierejser for yngre, talentfulde kunstnere, malere og billedhuggere. (Akademirådet foretager indstilling). 

Ansøgningsfristen er 1. juli - uddelingstidspunkt i september
Adresse:
Antikvar Carl Julius Petersens Hjælpefond
Att.: Advokat Stig Lynghøj Nielsen
Vestergade 14-16
1456 København K


link > Carlsbergs Idé-Legat
Foreningerne kan fra 1. april til 1. oktober søge op til 15.000 kroner til nye idéer og tanker, der fortjener et opmuntrende skub.
Kontakt:
Underdirektør Peter Moe Rasmussen, Fondssekretariatet, på tlf. 3327 3003


link > Danmark-Amerika Fondet & Fulbright Kommissionen
Tilbyder legater til studier i USA efter bachelorgraden eller tilsvarende niveau.
Danmark-Amerika Fondet & Fulbright Kommissionen tilbyder vejledning til ALLE, der overvejer universitetsstudier, forskning eller praktikophold i USA. Ansøgningsskema skal rekvireres.
Adresse:
Nørregade 7A, 1. tv

1165 København K

Tlf.: 3532 4545


Den Raben-Levetzau'ske Fond
(ingen website)
Til almennyttige formål bl.a. kunst og videnskab.
Ansøgningsfrist 1. december, uddeling i februar.
Adresse:
Raben-Levetzau
Viadukt Allé 27
2900 Hellerup
Tel: 5672 0079 / 2245 1449


link > Familien Hede Nielsen Fond
Yder bl.a. støtte til uddannelsesmæssige formål, herunder studier og arbejde i udlandet for at fremme dansk industri og handel. Uddannelsesmæssige formål forventes at være minimum på kandidatgradsniveau.
Adresse:
Holmboes Allé 1, 11. etage
8700 Horsens
Tel. 79 27 73 00


Fælleslegatet For Israel Lion Israel Jrs Legat M Fl (ingen website)
Legater: Til kunstnere og håndværkere, som ved videre studier i ind- og udland vil dygtiggøre sig i deres fag. Uddeles ikke til personer over 30 år og grupperejser. Bidrag: Til sådanne institutioner eller personer, der ved undervisning eller på anden måde søger at fremme eller bidrage til udvikling af teknisk kunst eller håndværk.
Ansøgningsskema, som skal anvendes, kan rekvireres mod fremsendelse af frankeret svarkuvert (A5).
Skal ansøges inden: 1. november.
Adresse:
Advokat Jerry Osbak
Nørregade 30
1165 København K


link > Grosserer L. F. Foghts Fond
Fonden støtter bl.a. billedhuggere og maleres udstillingsprojekter
Adresse:
Advokat Troels Helmer Nielsen
Hjortevangen 7, 2960 Charlottenlund e-mail: troels@thn.dk


Illum Fondet (ingen website)
oprettet til gavn for bl.a. arkitektoniske og kunstneriske formål.
(Bemærk: Generelt prioriteres ansøgninger om støtte til studierejser og studieophold i udlandet meget lavt).
Ansøgningsfrist i løbet af foråret - kontakt fonden for yderligere oplysninger
Adresse:
Advokatfirmaet Jon Palle Buhl
Valkendorfsgade 16
1151 København K
Tlf. 33 48 00 00


link > Karen og Olga Nybye´s fond
Støtten gives i første række til hjælp til studierejser og lignende!
Ansøgninger modtages kun fra 1. august til den 1. oktober.
Ansøgningsskema skal benyttes og ligger kun på fondens hjemmeside i ansøgnings-tidsrummet.
Adresse:
Slagteriskolen i Roskilde
Maglegårdsvej 8
postboks 209
4000 Roskilde
Tel 46 34 62 00


link > Knud Højgårds Fond
Knud Højgaards Fond uddeler legater til erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale og kunstneriske formål. Et vigtigt led i fondens virksomhed er støtte til talentfulde og initiativrige uddannelsessøgende, som ønsker at supplere den hjemlige uddannelse med videregående studier i udlandet.
Ansøgningsfrist:
Studier i udlandet: Ansøgningen skal være fonden i hænde 1 måned før rejsen begyndes
Øvrige projekter: Ansøgningen skal være fonden i hænde 2 måneder før rejsen begyndes
Ansøgningsskema skal benyttes.
Adresse:
Klampenborgvej 221, 2. sal
2800 Kgs. Lyngby
Tel 4587 0711 (kl. 9-11)


Købmand Ferdinand Sallings Fond (ingen website)
Intet ansøgningsskema & ingen bestemt ansøgningsfrist
Adresse:
Bjødstrupvej 18
8270 Højbjerg
Tel 8627 5566


link > Lauritzen Fonden
Yder støtte til et mindre antal studierejselegater til unge kunstnere med særlige talenter.
4 årlige ansøgningsfrister
Adresse:
Sankt Annæ Plads 28
1291 København K


Marie Langhoffs Legat (ingen website)
Støtte til yngre (ikke over 35 år) bildende, fortrinsvis ubemidlede kunstnere. Ansøgning skal indeholde
a) navn, stilling og bopæl samt CPR-nr.
b) sidst modtagne årsopgørelse fra skattevæsenet eller kopi deraf samt
c) hidtidige kunstneriske arbejder.
Ønskes fremsendt materiale tilbage, må frankeret svarkuvert vedlægges. Der ydes typisk støtte på 2500,- kr. og derover.
Ansøgningsskema: nej.
Skal ansøges inden: 15. april. Uddelingstidspunkt: medio maj.
Adresse:
Advokat Henning Kastel
Birkerød Kongevej 98a
3460 Birkerød
Tel 4586 0001


Nancy Christensen og Ethel og Hans Hansens Kunstfond (ingen website)
Støtter kunstnere under uddannelse, fortrinsvis inden for malerkunst og musiske fag og fortrinsvis til ansøgere, der har eller har haft bopæl i Frederikshavn Kommune
Ansøgningsfrist: Ukendt
Adresse:
Advokat Ole Kildeby
Danmarksgade 81, 2. th.
9900  Frederikshavn


link > Nordeafonden
Støtte til bl.a. studieophold i udlandet.
Ansøgningsfrist 1. maj og 1. november
Ansøgningsskema skal rekvireres.
Støtte til et mindre og lokalt projekt: Hvis du vil søge Nordea-fonden om et beløb på mindre end 100.000 kr. til en aktivitet med lokal forankring, skal du skrive og aflevere din ansøgning til et af Nordeas Bankråd.
Adresse:
Nordea-fonden

Heerings Gaard

Overgaden neden Vandet 11

1414 København K


link > Ny Carlsbergfondet
Ny Carlsbergfondets formål er at støtte Ny Carlsberg Glyptotek og andre danske kunstmuseer, at fremme studiet af kunst og kunstvidenskab og i det hele taget at udvikle og tilfredsstille sansen for og trangen til kunst i Danmark.
Intet ansøgningsskema & ingen bestemt ansøgningsfrist
Adresse:
Brolæggerstræde 5
1211 København K


link > Oticon Fonden
Alle studieretninger kan i princippet ydes støtte til studier eller praktik i udlandet. Forudsætningen for at søge Fonden er dog, at ansøgeren er blevet bachelor og har et karaktergennemsnit på mindst 8 efter 13-skalaen eller 7 efter 12-skalaen (den nye). En ansøgning skal være Fonden i hænde senest en måned før det planlagte studieophold.
Ansøgninger behandles løbende og uddelingstidspunkt er ligeledes løbende.
Behandling af ansøgninger tager 1-2 måneder.
Ansøgningsskema kan downloades på websitet
Ansøgning sendes til:
Oticon Fonden
Kongebakken 9
2765 Smørum
Tel 39 17 71 00


link > Ole Kirk's Fond
Støtter kulturelle formål. Fonden prioriterer kulturelle projekter, der afprøver nye visioner og ideer. Projekter og initiativer, der fremmer livskvalitet og de menneskelige værdier vægtes højt, ikke mindst når det gælder børn, unge og familier. Fonden yder normalt ikke tilskud til projekters almindelige drift. Det vægtes positivt, at initiativer rummer et element af frivillig indsats.
Foretrækker at ansøgning sker  fra hjemmesiden
Adresse:
Koldingvej 2
7190 Billund


Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat
(ingen website)
Yder støtte til videnskabelige, kunstneriske eller praktiske områder.
Der gives ikke støtte til studierejser.
Ansøgningsfrist: Løbende.
Adresse:
Bruun & Hjejle
Nørregade 21
1165 København K
Tel 3334 5228


link > Rockwoolfonden
Small donations
A smaller part of the Foundation’s funds will go to making small grants in response to applications from individuals and organizations that are making an effort for the development of society in Denmark or abroad according to the general objective of the Foundation. In practice most of the small donations are also granted in accordance with the help to self help and social entrepreneurship principles. Characteristics of a project under Small Donations: Normally the project budget must be below DKK 100,000. In special cases where the Board finds it appropriate this maximum can be deviated from. The project should fall under one (or more) of the five purposes:
i) Scientific
ii) Humanitarian
iii) Artistic
iv) Social
v) Environment
Moreover, the duration of the project should be maximum 12 months. The project can be developed by a single person / a group of single persons / or an organisation – BUT the project should be designed to benefit a group of persons or society (not single persons).
For ex, study tours, scholarships or students travelling abroad are not supported.
Adresse:
Rockwool Foundation
Kronprinsessegade 54, 2
1306 Copenhagen K

Tel 46 56 03 00


link > Sophusfonden
Støtter initiativer og projekter, der har til formål at fremme og højne lyskvalitet i bred forstand, herunder uddannelsesmæssige, eksperimenterende, innovative og kunstneriske initiativer.
Adresse:
c/o Louis Poulsen Lighting A/S
Gammel Strand 28
1202  København K
Tel. 70331414


Vilhelm Kiers Fond (ingen website)
Intet ansøgningsskema & ingen bestemt ansøgningsfrist
Adresse:
Beringvej 25
8361 Hasselager
E-mail: kier@bkkier.dkLegatophold, -boliger & ateliers

Link > San Cataldo
Ophold på klosteret SAN CATALDO ved Amalfi i Syditalien. Ansøgning om stipendieophold foregår via internettet. Først skal ansøger registrere sig med email-adresse og kontaktoplysninger. Herefter vil der blive udsendt en email med webadressen samt brugernavn og password til at udfylde ansøgningen elektronisk. Ansøgningssystemet vil kun være åbent for ansøgninger om ophold
i forår-sommersæsonen (april - juli) fra den 1. - 30. november
og ophold i efterår-vintersæsonen (august - december) fra den 1. - 31. marts

top
 
forside tilbage
genvej til:
> legater
> ophold og boliger