toplogo
 
    djklogo
mejlgade 32-34 / DK-8000 Århus C / tlf 86136919 / djk@djk.nu
spacerOm djk
space
spacerStudiet
space
spacerOptagelse
space
spacerStudieservice
space
spacerDe studerendes aktiviteter
space
spacerOffentlige aktiviteter / Publikationer
space
spacerKontaktinfo
 
spacerOptagelses dokumenter
space
spacerÅbent hus / U-days
space
spacerOptagelse på overbygningen
space
spacerFAQ (spørgmål & svar)
space
spacerUdveksling
space
spacer
space
   ANSØGNING OM OPTAGELSE 2020 PÅ DET JYSKE KUNSTAKADEMI

Det Jyske Kunstakademi tilbyder en femårig videregående uddannelse i billedkunst, der sigter mod et liv som professionelt praktiserende billedkunstner i samtidskunst. Uddannelsen løber over 10 semestre og afsluttes med et diplom. De første seks semestre udgør grundniveau og de sidste fire overbygningen. Uddannelsen på Det Jyske Kunstakademi er SU-berettiget. SU søges, efter optagelsen er bekræftet.

Det er en forudsætning, at man som ansøger allerede har arbejdet med billedkunst, før der søges om optagelse. Man kan med fordel have modtaget billedkunstundervisning på en forberedende kunstskole, en højskole eller lignende.

Ønsker du at ansøge om optagelse på uddannelsen, skal du læse optagelsesdokumenterne grundigt, så du har styr på deadlines, krav til værker m.m. Læs også FAQ for svar på de mest almindelige spørgsmål.

Optagelsesproceduren er opdelt i to faser, hvor optagelsesudvalget først vurderer de indsendte fem arbejder. Finder optagelsesudvalget ansøger egnet, kan denne blive indkaldt til en samtale med udvalget. Denne samtale varer ca. 20 minutter og foregår på engelsk. Optagelsesudvalget består af rektor, akademiets faste undervisere, en ekstern billedkunstner samt en studerende. Akademiet modtager hvert år ca. 150 ansøgninger, hvoraf ca. 20 ansøgere går videre til samtale og ca. 10 nye studerende optages på uddannelsen.


Optagelseskrav

Ansøger skal være fyldt 18 år på tidspunktet for studiestart. Der er ingen formelle krav så som adgangsgivende eksamener eller specifik teknisk kunnen. Den endelige udvælgelse foretages på baggrund af en vurdering af de kunstneriske frembringelser samt en vurdering af ansøgers evne til at gennemføre uddannelsen. Det er et studie med både akademiske og tekniske dimensioner og med forventning om en udpræget selvstændig praksis hos den enkelte studerende.

Sprogkundskaber: Studerende på grunddelen forventes at have god forståelse for dansk og nogen forståelse for engelsk. Studerende på overbygningen forventes at kunne godt engelsk.


Ansøgningsdeadlines i 2021

April 2021. Ansøgningspapirene offentligøres i februar 2021. Tilmeld til dig vores nyhedsbrev om optagelse via forsiden (nederst til højre).

   
                                                                      
Merit

I særlige tilfælde optages studerende på en senere årgang. Dette sker i tilfælde, hvor optagelsesudvalget vurderer, at der kan gives merit for tidligere billedkunstuddannelse på samme niveau - typisk fra et andet kunstakademi. Du skal anføre i din ansøgning, hvis du ønsker at søge ind på en anden årgang og vedlægge dokumentation for dine tidligere studier. Det er optagelsesudvalget, som på baggrund af din samlede ansøgning, vurderer hvilken årgang du indplaceres i.


Optagelse på overbygningen

Har du færdiggjort en BFA eller tilsvarende uddannelse kan du søge direkte ind på overbygningen (7. semester). Bemærk, at der gælder andre vilkår og et andet skema for ansøgning om optagelse på overbygningen.


Diversitet

Det Jyske Kunstakademi byder ansøgere velkommen uanset baggrund, kønsidentitet, politisk, religiøst og etnisk tilhørsforhold. De nuværende lokaleforhold tillader dog ikke optagelse af svært bevægelseshæmmede studerende. Udover den alminidelige undervisning og vejledning, har akademiet ikke mulighed for yde ekstra støtte til studerende med særlige behov.

Akademiet tilbyder ikke individuel vejledning til ansøgningen, men det anbefales at deltage i den generelle introduktion under U-days d. 27/3 2020 kl. 13.00. Du kan orientere dig i ansøgningsdokumenterne her på hjemmesiden. Praktiske spørgsmål kan stilles til studiesektretær
Susanne Brokmann mandag-torsdag kl. 09.00-12.00 på frontdesk@djk.nu eller telefon 86 13 69 19.top
 
forside tilbage


Foto: Mikkel Høgh Kaldal

 

Oversigt (Navigeringslinks til sidens overskrifter):

Optagelseskrav
Ansøgningsdeadlines 2020
Merit
Optagelse på overbygningen
Diversitet
Optagelsesdokumenter