toplogo
 
    djklogo
mejlgade 32-34 / DK-8000 Århus C / tlf 86136919 / djk@djk.nu
spacerOm djk
space
spacerStudiet
space
spacerOptagelse
space
spacerStudieservice
space
spacerDe studerendes aktiviteter
space
spacerOffentlige aktiviteter / Publikationer
space
spacerKontaktinfo
 
spacerOptagelsesdokumenter
space
spacerÅbent hus / U-days
space
spacerOptagelse på overbygningen
space
spacerFAQ (spørgmål & svar)
space
spacerUdveksling
space
spacer
space
   ANSØGNING OM OPTAGELSE PÅ GRUNDUDDANNELSEN

Det Jyske Kunstakademi tilbyder en femårig videregående uddannelse i billedkunst. Uddannelsen har to dele: en treårig grunduddannelse og en toårig overbygning (diplomuddannelse). Studerende, der optages på grunduddannelsen, er sikret en plads på overbygningen, så snart man har gennemført grunduddannelsen med 3. årsprøve. Uddannelsen på Det Jyske Kunstakademi er SU-berettiget og SU søges efter, at optagelsen er bekræftet.

Det Jyske Kunstakademi optager hvert forår et antal nye studerende på både grunduddannelsen og overbygningen, altid med studiestart 1. september.

Optagelse på grunduddannelsen
På grunduddannelsen optages studerende på baggrund af en motiveret ansøgning og fem indsendte værker. Akademiet modtager hvert år langt flere ansøgninger, end vi har studiepladser til. Det er derfor vigtigt, at du forbereder din ansøgning godt. Det er en forudsætning, at man som ansøger allerede har arbejdet med billedkunst, før der søges om optagelse. Man kan med fordel have modtaget kunstundervisning på en forberedende kunstskole, en højskole eller lignende.

Nye studerende vil i første semester have et særligt introforløb, men vil derudover være en del af grunduddannelsen fra første dag, og de studerende vil blive tilbudt undervisning sammen med resten af akademiets studerende.

Optagelseskrav
Der er ingen formelle krav såsom adgangsgivende eksamener eller specifik teknisk kunnen. Den endelige udvælgelse foretages på baggrund af en vurdering af de kunstneriske frembringelser samt en vurdering af ansøgers evne til at gennemføre en uddannelse. Det er et studie med både akademiske og tekniske dimensioner, som kræver en udpræget selvstændig praksis hos den enkelte studerende.

Sprogkundskaber
Studerende på grunduddannelse forventes at have god forståelse for dansk eller andet skandinavisk sprog og basis forståelse for engelsk, som rækker til at kunne udtrykke sig mundtligt og at læse engelske tekster.

Ansøgningen
Ansøgningsprocessen foregår via en online portal, som du kan tilgå her. Du skal oprette en bruger for at kunne ansøge. Bemærk at dine data fra profilen indgår i din ansøgning. Det er derfor vigtigt, at du opgiver korrekte data. Du vil blive bedt om at opgive forskellige data om din uddannelsesmæssige baggrund. Ansøgningen skal indeholde en skriftlig begrundelse på 1000 - 2200 tegn (inkl. mellemrum). I begrundelsen skal du motivere dit ønske om at blive optaget som studerende på Det Jyske Kunstakademi. I begrundelsen ønsker vi også, at du udfolder nogle tanker om dine værker og gerne referencer til inspirationskilder. Det kan f.eks. være referencer til kunstnere, hvis arbejde du finder relevant for dit eget arbejde. Inspirationskilder indenfor samtidskunst, kunsthistorie, litteratur, andre kunstformer og vidensområder er også velkomne.

Derudover skal ansøgningen indeholde fem af dine værker. Ved video- og audioværker, der er længere end 30 minutter, er 3 værker nok. Værkerne skal anføres titler, materiale og dimensioner (størrelse, tidsangivelse). Det er desuden vigtigt, at det fremgår, om der er tale om dokumentation (af f.eks. en skulptur eller performance) eller et værk i sig selv. I kommentarfeltet til værket er det muligt at uddybe, hvis der er særlige forhold, som værket skal vises under.

Du kan tilgå en guide til ansøgningen her.

Optagelsesprocessen
For begge ansøgninger på begge niveauer gælder samme optagelsesprocedure, der har to faser. Et optagelsesudvalg vurderer først alle ansøgninger. Ud af disse vælges ca. 20 kandidater, som udvalget finder bedst egnet, og som indbydes til en personlig samtale af 15-20 minutters varighed. Alt afhængig af udvalgets sammensætning og ansøgers baggrund foregår denne samtale på skandinavisk eller engelsk. På baggrund af ansøgning og samtale optager akademiet ca. 10 nye studerende hvert år. Hvis der er flere egnede kandidater, end der er pladser, oprettes en venteliste. Kandidater på venteliste kan komme i betragtning helt frem til studiestart d. 1. september. Du får svar på, om du er inviteret til interview senest d. 27. april. Der gives ikke individuel begrundelse for afslag.

Optagelsesudvalget består af rektor, akademiets faste billedkunstneriske undervisere, en ekstern billedkunstner samt en studerende på akademiet.

Merit
I særlige tilfælde optages studerende på en senere årgang. Dette sker i tilfælde, hvor optagelsesudvalget vurderer, at der kan gives merit for tidligere uddannelse på samme niveau, typisk studier på et andet kunstakademi. Du skal anføre i din ansøgning, hvis du ønsker at søge ind på en anden årgang og vedlægge dokumentation for dine tidligere studier. Det er optagelsesudvalget, som på baggrund af din samlede ansøgning vurderer, hvilken årgang du indplaceres i.

Diversitet
Det Jyske Kunstakademi byder ansøgere velkommen uanset baggrund, kønsidentitet, politisk, religiøst og etnisk tilhørsforhold. De nuværende lokaleforhold tillader dog ikke optagelse af svært bevægelseshæmmede studerende. Udover den almindelige undervisning og vejledning har akademiet ikke mulighed for at yde ekstra støtte til studerende med særlige behov.

Akademiet tilbyder ikke individuel vejledning til ansøgningen, men på et online infomøde d. 22. marts kl. 10-12 er der mulighed for at stille spørgsmål. Et link hertil vil være tilgængeligt på hjemmesidens forside forud for mødet.

top
 
forside tilbage


Foto: Mikkel Høgh Kaldal

 

Fakta
6. april 2021: Deadline
4. & 5. maj 2021: Interviews
Vurderingsgebyr for ansøgere på grunduddannelsen 550 kr.

Nøgledatoer:
22/3 kl. 10-12: Infomøde med mulighed for at stille spørgsmål til studiesekretæren

6/4 (kl. 24.00): Ansøgningsdeadline

27/4: Svar om interview

4/5 - 5/5: Interviews

12/5: Svar om optagelse (svar sendes på email)
 
1/9: Studiestart